19 ते 21 जानेवारी 2018, सागर पार्क, जळगाव

+91 9370077311

सेवा महर्षींचे व्याख्यान

• संस्थाबांधणी आणि प्रस्तावलेखन व निधीसंकलन कार्यशाळा :

दि. २० जानेवारी रोजी सकाळी ११ ते १ दरम्यान कार्यशाळा

दि. २१ जानेवारी रोजी सकाळी ११ ते १ दरम्यान कार्यशाळा

स्थान : हॉटेल कोझी कॉटेज, सागर पार्क समोर

वक्ते: श्री. विवेक अत्रे, पुणे